Het onderstaande is van toepassing op onze website www.square.be.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de inhoud van de website.
Die blijft uitsluitend eigendom van SQUARE.


SQUARE werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert deze op maandelijkse
basis. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud onvolledig of verouderd is, hiervoor kan geen aansprakelijkheid gesteld worden. De gebruikers van de website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de website.

SQUARE biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, die direct of indirect wordt geleden, door het gebruik van de website. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

SQUARE verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld, te beschermen. Wij registreren via het contactformulier uw naam, e-mailadres en bedrijfsnaam. Wij hebben deze persoonlijke gegevens nodig om u te kunnen contacteren omtrent uw aanvraag.

SQUARE heeft privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toegang of wijzigingen door onbevoegden, maar ook voor onjuist gebruik of bekendmaking. Onze werknemers worden verplicht professioneel en correct om te gaan met deze informatie en beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie, die nooit aan derden meegedeeld zullen worden.
 

U kunt ons verzoeken om al uw persoonlijke gegevens uit onze database te halen en dit door een e-mail of brief te sturen, met daarin een kopie van uw identiteitskaart. Deze informatie mag opgestuurd worden naar de maatschappelijke zetel, met onderstaand adres:

SQUARE
Konijnenstraat 54

2340 Beerse
info@square.be

De gevraagde verwerking zal binnen de 5 dagen na het verzoek worden bevestigd.

Op de SQUARE website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te beoordelen en te verbeteren. Als u de cookie – door uw browserinstellingen – aanvaardt, gaat SQUARE ervan uit dat u, als u verder surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit. Meer informatie over cookies en hoe u ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vindt u op de website www.allaboutcookies.org.

De SQUARE website maakt ook gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "Cookies", tekstbestanden die op computers worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De gegevens die het cookie genereert over uw gebruik van deze website worden meestal overgebracht naar een server van Google in de VS. Daar kunnen ze opgeslagen worden. De zogenaamde IP-anonimisering is ingeschakeld, zodat uw IP-adres binnen de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst door Google verkort wordt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In onze opdracht gebruikt Google deze data om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de website-activiteit en om aan ons services aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en internet-gerelateerde diensten.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres, zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Daarnaast kunt u het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van die gegevens door Google voorkomen, door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.